Är Sverige det mest jämställda och invandrarvänliga landet?

  • Hem /
  • Läsvärt /
  • Är Sverige det mest jämställda och invandrarvänliga landet?

I ett forskningsprojekt, som genomförts i ett femtiotal länder, fick ett urval ur befolkningen ta ställning till bland annat följande två påståenden:

  1. När det är ont om jobb så har män företräde till jobb framför kvinnor
  2. När det är ont om jobb så borde arbetsgivare i första hand anställa (t ex svenskar) framför invandrare

Resultatet visade att det fanns mycket stora skillnader mellan hur de olika nationaliteterna besvarade de två påståendena. Så här blev utfallet i några av de länder som deltog:

Påstående 1: När det är ont om jobb så har män företräde till jobb framför kvinnor

Land Andel i % som instämmer
Egypten 100
Brasilien 95
Storbritannien 26
Frankrike 24
Norge 15
Holland 13
USA 11
Finland 11
Danmark 7
Sverige 2

Påstående 2: När det är ont om jobb så borde arbetsgivare i första hand anställa ( t ex svenskar) framför invandrare

Land Andel i % som instämmer
Egypten 100
Brasilien 99
Finland 70
Storbritannien 64
Frankrike 60
USA 55
Norge 45
Danmark 39
Holland 31
Sverige 13

Sverige avviker kraftigt från alla andra länder, framför allt i invandrarfrågan. I jämställdhetsfrågan är det däremot inte så stora skillnader mellan de olika västländerna.

Utfallet av denna studie visar i förlängningen att det kan vara svårt att jämföra resultatet av en medarbetarundersökning i ett multinationellt företag, eftersom olika nationaliteter betraktar olika företeelser på olika sätt. Det gäller nog inte bara jämställdheten och inställningen till invandrare utan även många andra aspekter i arbetssituationen. Det är därför viktigt att man tar hänsyn till kulturella aspekter när man drar slutsatser av resultatet av medarbetarundersökningar från olika länder.

Källa: Garcia, M.F; Posthuma, R.A. & Roehling, M. V. Comparing preferences for employing males and nationals across countries: extending relational models and social dominance theory. The International Journal of Human Resource Management, Volume 20, 12 December 2009 , sid 2471 – 2493.

Om Vestra

Vestra är specialister på utvärderingar inom organisation och ledarskap. Vi skapar rätt förutsättningar för er utveckling.

Kontakt

Grev Turegatan 26
114 38 Stockholm

+46 8 693 99 90