Exit, medarbetare som slutar

Följer upp varför medarbetare väljer att sluta sin anställning.

Följer upp varför medarbetare väljer att sluta sin anställning.

Syfte

Att minimera risken för att duktiga medarbetare slutar och att säkerställa att de som slutar verkar som organisationens ambassadörer.

Pris

3.500 kr exkl moms / utvärdering

Det finns många orsaker till varför medarbetare väljer att sluta sin anställning. Några gör det för att de helt enkelt hittat ett mer attraktivt arbete, andra för att de är missnöjda med sin arbetssituation. Det är förstås viktigt att identifiera missförhållanden på arbetsplatsen i ett tidigt skede så att inte fler slutar.Alla organisationer vill att de som slutar ska prata gott om sin f d arbetsgivare i framtiden. Det gäller därför att försöka säkerställa så att f d medarbetare kan verka som ambassadörer efter att de lämnat organisationen. Detta verktyg passar i första hand för löpande uppföljningar som skickas ut i samband med att medarbetare slutar.
Image Description

Har du frågor om Feedback On Demand och pulsmätningar, kontakta Mikael.

Om Vestra

Vestra är specialister på utvärderingar inom organisation och ledarskap. Vi skapar rätt förutsättningar för er utveckling.

Kontakt

Vestra Konsulter AB
c/o iOFFICE
Kungsgatan 60
111 22 Stockholm