Människans natur och konsten att motivera och belöna

  • Hem /
  • Läsvärt /
  • Människans natur och konsten att motivera och belöna

I slutet av mars 2010 höll Daniel Pink ett anförande på Handelshögskolan i Stockholm på temat motivation. Han har nyligen kommit ut med bok om motivation där han driver tesen att det finns ett stort glapp mellan vad vetenskapen säger om vad som motiverar och de metoder som tillämpas i företagen för att motivera. Han menar att företagen har en mekanistisk syn på människan där de felaktigt tror att de genom materiella belöningar kan få människor att utföra önskade prestationer.

I boken presenteras forskning som visar att det i princip är omöjligt att effektivt belöna intellektuellt arbete med materiella belöningar, t ex bonus. I värsta fall kan det t o m bli så att belöningarna försämrar förutsättningarna för att nå ett gott resultat eftersom de förstör den äkta glädje och det engagemang som naturligt finns i utförandet av stimulerande arbetsuppgifter.

Bokens centrala tema är att företagen måste ändra sin människosyn eftersom människans natur inte ser ut som de tror. Daniel Pink menar att det finns tre grundläggande element hos alla människor som i sin tur får långtgående konsekvenser för sättet att organisera och belöna:

  1. Självstyrning
  2. Viljan att utvecklas
  3. Mening

Det första elementet handlar om att människor helst vill bestämma själva hur de vill utföra sina arbetsuppgifter. Viljan att utvecklas har att göra med att det inte finns några starkare motivationskrafter än att ständigt se att man utvecklas. Element nummer tre är att alla har ett behov av att känna mening i att bidra till något som är mer än dem själva, t ex en organisations framgång, välgörande ändamål, ett lands utveckling etc.

Källa: Daniel Pink. Drivkraft. Den överraskande sanningen om vad som motiverar oss. Bookhouse, 2010.

Om Vestra

Vestra är specialister på utvärderingar inom organisation och ledarskap. Vi skapar rätt förutsättningar för er utveckling.

Kontakt

Grev Turegatan 26
114 38 Stockholm

+46 8 693 99 90