Nu kommer OBM på svenska

Just nu pågår en mindre revolution inom psykiatrin i Sverige. Den innebär i korthet att Socialstyrelsen under 2009 officiellt har gått ut med en rekommendation att KBT, Kognitiv beteendeterapi, är den terapiform som i första hand ska användas vid behandling av ångest och depressioner. Detta har skapat ett ramaskri bland psykiatriker och psykologer med en annan behandlingsinriktning än KBT. Det viktigaste skälet till att Socialstyrelsen förordar KBT är att den i ett otal vetenskapliga studier har visat sig vara effektivare än andra behandlingsmetoder.

KBT bygger på decennier av inlärningspsykologisk forskning. Det gör också OBM, Organizational Behavior Management, som kan sägas vara KBT tillämpat på organisationer. Det som gör OBM extra intressant är just den vetenskapliga anknytningen som innebär att de rekommendationer som man kan finna i OBM-böcker går att ta på allvar och kan tillämpas i den egna organisationen. Många managementböcker som ges ut har inte denna vetenskapliga bakgrund utan bygger ofta enbart på författarens tyckanden och egna erfarenheter vilket gör dem mindre användbara.

I OBM står medarbetarnas beteenden/arbetsprestationer, hur de lärs in och vidmakthålls, i centrum. De områden där det finns mycket OBM-forskning är framför allt:

  • Arbetsmiljö, säkerhet
  • Stresshantering
  • Hantering av frånvaro och personalomsättning
  • Feedback
  • Belöningar, incitament
  • Ledarskap

För dem som vill veta mer om OBM rekommenderas två nya böcker som nyligen kommit ut på svenska:

  • OBM - ledarskapets psykologi. Leif Andersson och Mira Klintrot (Bonniers, 2009)
  • Beteendeanalys i organisationer: Handbok i OBM. Rolf Olofsson (Natur & Kultur, utges våren 2010)

I vår egen bok: Medarbetarundersökningar - som verktyg för företagsstyrning och förändring, av Pierre Schou (Studentlitteratur, 2007) finns två kapitel som handlar om OBM och dess tillämpning för att analysera arbetsmotivation respektive företagskulturer.

Om Vestra

Vestra är specialister på utvärderingar inom organisation och ledarskap. Vi skapar rätt förutsättningar för er utveckling.

Kontakt

Grev Turegatan 26
114 38 Stockholm

+46 8 693 99 90