Projektledarskap

Utvärderar hur projektdeltagare upplever projektledarens förmåga att leda projektet

Projektledarskap skiljer sig en del från närmaste chefs ledarskap vilket ställer speciella krav på projektledarens sätt att leda. Ofta är det många personer involverade i projektet, som kommer och går under kortare tidsperioder, det finns ofta en snäv tidsmässig deadline som ska hållas etc. Detta verktyg följer upp några av de viktiga egenskaper som ska känneteckna ett gott projektledarskap och utvärderar hur projektdeltagare upplever projektledarens förmåga att leda projektet.

Syfte

Ett verktyg för utveckling av projektledarskap.

Pris

3.500 kr exkl moms / utvärdering

Vill du veta mer om Feedback On Demand, kontakta oss.

Om Vestra

Vestra är specialister på utvärderingar inom organisation och ledarskap. Vi skapar rätt förutsättningar för er utveckling.

Kontakt

Vestra Konsulter AB
c/o iOFFICE
Kungsgatan 60
111 22 Stockholm