Utvärderar hur projektdeltagare upplever projektledarens förmåga att leda projektet.

Syfte

Ett verktyg för utveckling av projektledarskap.

Pris

3.500 kr exkl moms / utvärdering

Projektledarskap skiljer sig en del från närmaste chefs ledarskap vilket ställer speciella krav på projektledarens sätt att leda. Ofta är det många personer involverade i projektet, som kommer och går under kortare tidsperioder, det finns ofta en snäv tidsmässig deadline som ska hållas etc. Detta verktyg följer upp några av de viktiga egenskaper som ska känneteckna ett gott projektledarskap.

Beställ utvärderingen Projektledarskap.

Logga in och gör din beställning. Har du inget login redan behöver du registrera dig först.


REGISTRERA DIG LOGGA IN

Våra kunder