Strategier när man är missnöjd med sin arbetssituation

 • Hem /
 • Läsvärt /
 • Strategier när man är missnöjd med sin arbetssituation

"Försök att uppskatta hur nöjd du är som helhet med din arbetssituation!" Ungefär så lyder den fråga som Vestra använt i nästan varenda medarbetarundersökning de senaste 20 åren. Så här fördelar sig svaren bland de ca 200000 medarbetare som genom åren fått frågan i våra medarbetarundersökningar (femgradig svarsskala):

 • Andel nöjda/mycket nöjda med sin arbetssituation (4+5): 64%
 • Andel ganska nöjda (3): 26%
 • Andel missnöjda (1+2): 10%

Detta innebär att mer än var tredje medarbetare inte är helt nöjda med sin arbetssituation. I litteraturen finns ett antal råd att hämta för dem som vill ha en förändring av arbetssituationen. Här är några:

 1. Försök att analysera varför du är olycklig på jobbet. En del av missnöjet är kopplat till dig, annat hänger ihop med förhållanden på arbetsplatsen, t ex chef, arbetskamrater och arbetsuppgifter. Försök att sortera ut vad som beror på dig och vad som är kopplat till arbetsförhållandena. Det är frestande för många att lägga all skuld på omgivningen vilket ofta är fel. Om medarbetaren tolkar orsakerna till sitt missnöje på ett felaktigt sätt är det också risk för att lösningen på problemen blir fel, och att problemen uppstår igen på en annan arbetsplats.
 2. Betrakta dina negativa känslor som en nödvändig väckarklocka för att du ska kunna ta tag i din arbetssituation.
 3. Älska läget och gör det bästa av den uppkomna situationen. Acceptera att detta är ett jobb du inte vill ha men börja ta initiativ till att förändra arbetssituationen. Se om du kan arbeta på ett annat sätt. Många arbetsuppgifter kan bli mer intressanta om man kan finna alternativa arbetssätt.
 4. Undvik negativa, destruktiva tankar. Låt heller aldrig de negativa känslorna ta överhanden, dvs. det är aldrig någon bra idé att t ex ”offentligt snacka skit om sin arbetsplats” eller att medvetet underprestera. Det finns då en risk att man av omgivningen stämplas som svår att samarbeta med eller negativ i största allmänhet. Detta kan i sin tur göra det svårare att få ett nytt jobb eftersom det kan bli knepigt att hitta referenspersoner som kan vittna om vilken förträfflig person man är.
 5. Utforma en handlingsplan för den uppkomna situationen: t ex att förändra arbetsförhållandena, vidareutbildning, att söka ett nytt jobb. Var proaktiv.
 6. Försök hitta positiva aspekter med det jobb du har: t ex ligger nära hemmet, bra förmåner, är meriterande etc. Om man inte gör det kommer den tid man trots allt måste vara kvar på arbetsplatsen bli ännu mer olidlig.
 7. Skilj mellan vad du kan påverka och inte kan påverka/förändra. Ta tag i det du kan förändra.
 8. Ta hjälp av andra människor i eller utanför företaget.

Källa: Olsen Pat. How to survive in an Unhappy Workplace. Harvard Business Review, November, 2009. Butler, T. Getting Unstuck: A Guide to Discovering Your Next Career Path . Harvard Business School Press, 2009.

Om Vestra

Vestra är specialister på utvärderingar inom organisation och ledarskap. Vi skapar rätt förutsättningar för er utveckling.

Kontakt

Grev Turegatan 26
114 38 Stockholm

+46 8 693 99 90