Stress, utbrändhet och "boreout"

Andelen som sjukskriver sig pga utbrändhet har minskat under senare år vilket troligen beror på en kombination av att stressen har minskat men också på att företagen har blivit duktigare på att identifiera personer som befinner sig i riskzonen och att ta hand om utbrända medarbetare.

I våra egna medarbetarundersökningar ser vi också att stressen har minskat. Vi brukar ofta ha med en fråga som lyder på följande sätt: "Hur ofta känner du olustkänslor i arbetet som är kopplat till en för hög arbetsbelastning?" Andelen som svarat "Ofta/mycket ofta" har sett ut på följande sätt under de senaste åren:

  • 2003-2005: 22 %
  • 2007-2009: 15 %

De schweiziska konsulterna Philippe Rothlin och Peter Werder menar att medarbetare som är uttråkade på jobbet, vilket de kallar "Boreout", är ett minst lika stort problem som dem som är stressade. Begreppet Boreout är en travestering på "Burnout", alltså utbrändhet. De menar att minst 15 % av alla kontorsarbetare lider av boreout, alltså exakt samma andel som uppger att de är ofta mår dåligt pga för hög arbetsbelastning i Vestras medarbetarundersökningar.

Det kan vara svårt att upptäcka boreout eftersom det ser ut som om boreout-medarbetare har mycket att göra. De jobbar ofta över, äter lunch framför datorn etc. I själva verket sitter de ofta och skriver privata mail eller surfar på internet. Just internet har gjort det lättare för uttråkade att få omgivningen att tro att de har mycket att göra.

I de flesta fall har inte boreout med lathet att göra, eftersom dessa personer ofta har eller har haft ambitioner. Boreout bör därför betraktas som understimulans snarare än lathet.

Orsakerna till att Boreout uppstår är en kombination av faktorer på arbetsplatsen och faktorer hos individen. På arbetsplatsen finns t ex följande orsaker som kan orsaka boreout: dålig chef, låga krav från chef, överambitiösa arbetskamrater som tar på sig för många arbetsuppgifter som gör att det inte blir över till andra, för lågt ställda mål, företag med en för stark ställning på marknaden som gör att medarbetare inte behöver anstränga sig för mycket, för många medarbetare i förhållande till arbetsuppgifterna etc.

För arbetsgivaren är det förstås kostsamt med boreout-medarbetare eftersom de producerar mindre samt att de, precis som utbrända, blir deprimerade och sjuka i större utsträckning än andra.

Lösningen på boreout, enligt Rothlin & Werder, är att hjälpa dessa personer att analysera sin jobbsituation och försöka hitta lösningar på problemet. Kan de byta arbetsuppgifter inom företaget, få ett större ansvar? Om inget annat hjälper bör boreout-medarbetare försöka byta jobb.

Källa: Boreout!: Overcoming Workplace Demotivation, Philippe Rothlin & Peter R. Werder, Kogan page, 2008

Om Vestra

Vestra är specialister på utvärderingar inom organisation och ledarskap. Vi skapar rätt förutsättningar för er utveckling.

Kontakt

Grev Turegatan 26
114 38 Stockholm

+46 8 693 99 90