Våra tjänster

Vi skapar förutsättningar för att lyckas

  • Hem /
  • Våra tjänster

Vestra erbjuder professionella tjänster inom utvärdering och analys av framför allt organisationers interna förhållanden t ex ledarskap, projekt, ledningsgrupper, intern samverkan och medarbetarsamtal.

Medarbetarundersökning

Vestras medarbetarundersökning följer upp många områden inom en organisation och vi betraktar den som ett verktyg för organisationsstyrning samt chefs- och verksamhetsutveckling.

Läs mer

Feedback On Demand

Feedback On Demand är ett enkelt och effektivt sätt att genomföra pulsmätningar och enstaka utvärderingar. Fokusera på resultat och utvecklingen istället för administrativt genomförande.

LÄS MER

Konsulttjänster

Att utvärdera på rätt sätt kräver kunskap och erfarenhet för att verkligen mäta det man vill mäta. Vi hjälper dig hitta optimal datainsamlingsmetod, utforma frågor och svarsskalor, och nå en hög svarsprocent.

LÄS MER

Om Vestra

Vestra är specialister på utvärderingar inom organisation och ledarskap. Vi skapar rätt förutsättningar för er utveckling.

Kontakt

Grev Turegatan 26
114 38 Stockholm

+46 8 693 99 90