10 sätt att förstöra en muntlig presentation

Många föredragshållare saknar förmåga att få åhörarna att lyssna. Chris Anderson, som är redaktör för föredragssajten TED Talks, har delat med sig av sina bästa tips för att föredraget ska engagera åhörarna. De olika föredragen har hittills setts mer än 1 miljard gånger. Dess popularitet beror i hög grad på att deras föredrag förbereds och genomförs på ett sådant sätt att de får åhörarna att lyssna.

Chris Anderson presenterar nedanstående lista på 10 vanliga sätt att förstöra en muntlig presentation:

  • Ta god tid på dig för att förklara vad ditt föredrag handlar om.
  • Tala sakta och dramatiskt. Varför tala naturligt när du kan orera?
  • Se till så att alla får veta hur viktig du är.
  • Referera hela tiden till din egen bok och ännu bättre: citera dig själv.
  • Se till så att varje bild har många ”bullets”. Blanda gärna olika teckensnitt.
  • Använd massor av oförklarlig teknisk jargong så att du låter så smart som möjligt.
  • Tala utförligt om din egen organisation och vilka fantastiska prestationer ni åstadkommit.
  • Bry dig inte om att i förväg kolla hur länge din presentation kommer att ta.
  • Försök att se till så att det låter som att du talar innantill.
  • Ha aldrig ögonkontakt med någon i publiken.

Att tala inför publik brukar ibland beskrivas som en ”nära-döden-upplevelse” av många. Rädslan för att göra bort sig inför andra kan upplevas så otäck i samband med en muntlig presentation att man hellre avstår. Enligt Chris Anderson behöver nervositeten egentligen inte vara något problem eftersom åhörarna förväntar sig att talaren är nervös. Nervositet i samband med en muntlig presentation ska betraktas som en naturlig fysiologisk reaktion som i själva verket kan förbättra förberedelserna och genomförandet.