Arbete i ledningsgrupp

Ett enkelt och effektivt sätt att genomföra enklare utvärderingar

Den här utvärderingen följer upp hur ledningsgruppen fungerar och besvaras av personer som själva sitter i ledningsgruppen.

Den passar för alla typer av ledningsgrupper, dvs både för högsta ledningen och ledningsgrupper på lägre organisatorisk nivå, och följer upp många detaljer i ledningsgruppens arbete.

Är speciellt lämplig att använda för ledningsgrupper som genomgår ett program för ledningsgruppsutveckling.

Syfte

Ett verktyg för ledningsgruppsutveckling.

Pris

3.500 kr exkl moms / utvärdering

Vill du veta mer om Feedback On Demand, kontakta oss.

Om Vestra

Vestra är specialister på utvärderingar inom organisation och ledarskap. Vi skapar rätt förutsättningar för er utveckling.

Kontakt

Vestra Konsulter AB
c/o iOFFICE
Kungsgatan 60
111 22 Stockholm