Chefers insikt om sin egen förmåga att ge feedback och instruktioner

  • Hem /
  • Läsvärt /
  • Chefers insikt om sin egen förmåga att ge feedback och instruktioner

En av de vanligaste frågor vi ställer i våra medarbetarundersökningar handlar om chefens förmåga att ge feedback, formulerad som förmågan att ge konstruktiva synpunkter på medarbetarens arbetsprestation. Utfallet i denna fråga från ca 100000 medarbetares svar ligger på 64 % som instämmer att chefen är duktig på detta – en ganska hygglig siffra men som ändå ligger lägre än andra chefsbeteenden.

I en kommande doktorsavhandling från Simon Elvnäs, forskare på KTH, visas att cheferna saknar insikt om sitt egen chefsbeteende generellt sett, inte minst förmågan att ge feedback. De tror helt enkelt att de själva är mycket duktigare än de faktiskt är. I avhandlingen visas att cheferna ägnar 0-2% av sin arbetstid till att ge återkoppling medan de själva uppskattade att det handlade om 40 % av arbetstiden.

Enligt Simon Elvnäs kan en orsak till bristande feedback från chefer bottna i en rädsla hur medarbetarna ska reagera i samband med att de får negativa eller positiva synpunkter på utfört arbete. Det kan t ex upplevas som känsligt att ge beröm till en enda medarbetare i en större grupp. Hur kommer de andra arbetskamraterna reagera?

Chefens förmåga att ge tydliga instruktioner

Feedback från chefen hänger ihop med chefens förmåga att ge instruktioner till medarbetaren på ett korrekt sätt. Om instruktionen är tydlig så är det förstås lättare för medarbetaren att utföra jobbet på rätt sätt, vilket förstås ökar möjligheten att få positiv feedback från chefen. När Simon Elvnäs studerat videoinspelningar på chefer på deras arbetsplatser så fann han att de också är dåliga på att ge tydliga instruktioner till sina medarbetare. Det gäller t ex chefer i byggföretag. För att kunna utföra ett byggarbete på ett korrekt sätt behövs det ofta instruktioner från chefen på detaljnivå, vilket inte alltid gjordes. Detta riskerar leda till byggfel vilket förstås kan kosta mycket pengar.

Källa: Simon Elvnäs: ”Tillämpad beteendeanalys i arbetsledning”. Kommande doktorsavhandling på KTH, citerad i DN, 18 aug 2013.

Om Vestra

Vestra är specialister på utvärderingar inom organisation och ledarskap. Vi skapar rätt förutsättningar för er utveckling.

Kontakt

Grev Turegatan 26
114 38 Stockholm

+46 8 693 99 90