Den svåra konsten att framföra negativ feedback

Det finns i den svenska folksjälen en mer eller mindre nedärvd tendens till att bara ge positiva omdömen till andra, oavsett om en viss prestation eller företeelse är bra eller dålig.

“ Negativ kritik framförs ofta, men sällan öppet direkt till berörd person. “

Den f d svenska förbundskaptenen i fotboll, Pia Sundhage, anses i Sverige vara en idealisk ledare eftersom hon får spelare att växa genom att framför allt fånga det positiva hos varje spelare. Sir Alex Ferguson, legendarisk tränare i Manchester United, som omnämns i en annan Läsvärt-artikel, var också duktig på att stötta sina spelare, men var samtidigt ökänd för att aldrig dra sig för att komma med snabb och skarp kritik mot spelare som inte gjorde sitt bästa.

Personer från andra länder som bosatt sig i Sverige har ibland framfört att de känt sig osäkra i umgänget med svenskar eftersom de upplevt att de varit osäkra på vad de faktiskt tycker. Svenskens hurtfriska beröm som "kanon" eller "supertrevligt" har inte alltid stämt överens med hur maten faktiskt smakade eller hur stämningen egentligen var på festen. Inflyttade holländska familjer har vittnat om att de känt sig konfunderade när deras barns mediokra insatser på fotbollsplanen fått översvallande beröm av sina svenska tränare. Hemma i Holland var de vana vid att barnen fick utskällning när passningarna inte hittade rätt. Forskning visar att holländare kanske är Europas "rakaste" folk som mer än andra nationaliteter öppet och ärligt framför sina synpunkter till andra. Även i arbetslivet är holländare vana vid att få öppen och rak positiv respektive negativ feedback.

Den stora frågan är: hur ska man ge feedback som förälder, coach eller chef om man vill påverka ett visst beteende hos andra? Är det bättre att vara rak och säga som det är eller ska man hålla inne med kritik och istället bara fokusera på det positiva?

Positiv feedback mer kraftfull än negativ, 80-20-regeln

Det finns en överväldigande mängd forskning som visar att det aldrig är en bra strategi att enbart framföra negativ kritik. Positiva omdömen har en betydligt starkare kraft som påverkare på beteenden än negativ kritik. En förklaring till det är att positiv feedback oftast signalerar att ett visst beteende är framgångsrikt medan negativ kritik anger att beteendet inte är framgångsrikt, inte vad personen borde göra istället.

Inom inlärningspsykologin har det sedan många år talats om en inofficiell "80-20 regel", dvs fyra/fem beröm kan blandas med maximalt en negativ kritik. Något forskningsstöd finns dock inte för en sådan exakt mix men den ger en fingervisning om att positiv feedback bör ges betydligt oftare än negativa varianter.

Det finns forskning som visar att man mycket väl kan ge negativ feedback till andra. Ett antal ingredienser måste dock vara på plats för att kritiken ska tas emot på rätt sätt och för att personen som får kritiken ska vara öppen för den.

Negativ kritik till experter

Det visar sig t ex att personer som har djup kunskap eller erfarenhet av ett visst område ofta är mottagliga för, och t o m vill ha, negativ kritik. De har ofta en ambition att bli ännu bättre inom sitt fackområde och vill därför helt ärligt veta vad som inte är tillräckligt bra och hur de kan bli ännu bättre. Detta förutsätter förstås att kritiken är saklig och framförs på ett genomtänkt, icke kränkande, sätt.

Feedback till nyanställda

Rekommendationen är att man bör vara återhållsam med att ge negativ feedback till nyanställda eller nybörjare. Här bör man helt koncentrera sig på positiv feedback.

Tillit mellan människor

Tillit mellan människor är viktigt för att förstå när och hur negativ feedback kan framföras. Om det finns tillit mellan två individer, och kritiken framförs i ärligt syfte att verkligen hjälpa den andra, så kan mottagaren lättare ta åt sig av kritiken utan att bli arg eller ledsen, och faktiskt lära sig av den.

Specifik kritik bäst

Sättet att framföra negativ kritik är avgörande för hur den ska tas emot och för att den ska kunna användas som en del i ett lärande. Man brukar t ex rekommendera att positiv kritik gärna kan framföras öppet inför andra medan negativ kritik aldrig ska framföras öppet utan endast enskilt direkt till berörd person. Specifik kritik, där den som kritiserar tydligt berättar vilket beteende som inte är bra, är alltid att rekommendera framför svepande kritik som innehåller invektiv som "slarvig" eller "dum". Det samma gäller för övrigt positiv kritik. Positiv kritik upplevs alltid som mer ärlig och kraftfull om den är specifik än om man bara får omdömet "duktig".