Feedback On Demand

Pulsmätningar på ett enkelt sätt.

Med Feedback On Demand gör ni enkelt och effektivt pulsmätningar och utvärderingar inom medarbetarskap, ledarskap, projekt och övriga HR-frågor.

Feedback On Demand - genomför pulsmätningar och utvärderingar inom medarbetarskap, ledarskap, projekt och övriga HR-frågor.

Med ett brett urval av färdiga utvärderingar i frågor som rör medarbetarskap, ledarskap, projekt och övriga HR-frågor är det enkelt att komma igång.

Följ upp ledarskapet, genomför kontinuerliga pulsmätningar för utvalda nyckelfrågor eller använd Feedback On Demand som en förändringsturbo kopplat till den årliga medarbetarundersökningen. Med hjälp av våra färdiga utvärderingar är det enkelt att snabbt få feedback kring de frågor som är viktiga för dig.

Användarvänligt

Ingen utbildning krävs för att komma igång. Utvärderingarna är enkla att beställa och genomföra, enkla att förstå.

Snabbt

Det går snabbt. Tiden från beställning till resultat hålls ned till ett minimum.

Flexibelt

Kan beställas och genomföras när som helst, alla tider på dygnet, 365 dagar om året, när det passar.

Hög kvalitet

Frågorna har testats i tusentals utvärderingar och håller hög statistisk kvalitet.

Våra utvärderingar

Här hittar du en presentation av de färdiga utvärderingar som finns att tillgå. Det går också utmärkt att skapa egna utvärderingar inom specifika områden som är intressant för just din organisation.

Ledarskap 360

Följer upp närmaste chefs ledarskap och går att genomföra som en "vanlig" medarbetare-chef bedömning eller som en fullständig 360-graders ledarutvärdering.

Förutsättningar för att lyckas som ledare

För att kunna lyckas som ledare måste rätt förutsättningar vara på plats såsom t ex tillräckliga resurser, bra administrativt stöd etc.

Ledningsgrupp

Följer upp hur ledningsgruppen fungerar och besvaras av personer som själva sitter i ledningsgruppen.

Exit

Identifierar orsakerna till varför medarbetare väljer att sluta sin anställning.

Introduktion

Följer upp hur nyanställda upplever sitt introduktionsprogram och att det fungerar som det ska.

Inför medarbetarsamtalet

Ökar kvaliteten på medarbetarsamtalet genom att både chef och medarbetare kommer väl förberedda till samtalet.

Projektutvärdering

Ger en detaljerad nulägesanalys av tillståndet i ett projekt.

Projektledare

Utvärderar hur projektdeltagare upplever projektledarens förmåga att leda projektet.

Förutsättningar för att lyckas som projektledare

För att ett projekt ska nå framgång måste det finnas förutsättningar för projektledaren att kunna göra ett bra jobb.

Image Description

Vill du veta mer om Feedback On Demand?

Kontakta oss för att höra mer om hur ni på ett enkelt sätt kan genomföra pulsmätningar eller andra kortare utvärderingar inom er organisation.

Kontakta oss