Feedback On Demand är ett enkelt och effektivt sätt att genomföra utvärderingar inom ledarskap, projekt, projektledarskap samt HR-frågor.

Klicka och beställ själv din utvärdering utan tidsödande administration. Fokusera på resultaten och utvecklingen istället.

Hur det fungerar

1

Beställ din utvärdering

Skicka in dina uppgifter och få ditt personliga login. Logga in. Välj utvärdering och klicka på beställ.

2

Utvärderingen genomförs

Enkäten skickas ut till de deltagare du angett. När deltagarna besvarat frågorna får du ditt resultat skickat direkt till dig.

3

Analysera resultatet

När du fått ditt resultat analyserar du rapporten för att hitta styrkor och eventuella förbättringsområden. Upprätta en handlingsplan.

Har du frågor om Feedback On Demand ?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur Feedback On Demand fungerar och hur det kan användas i just din organisation.

Med våra färdiga enkäter slipper du allt krångel kring vilka frågor som ska ställas. Klicka och välj så är du igång med din utvärdering. Din utvärdering hanteras automatiskt och resultatet skickas direkt till dig när alla besvarat enkäten alternativt sista svarsdatum har passerat.

Användarvänligt

Ingen utbildning krävs för att komma igång. Utvärderingarna är enkla att beställa och genomföra, enkla att förstå.

Snabbt

Det går snabbt. Tiden från beställning till färdig rapport i din hand hålls ned till ett minimum.

Flexibelt

Kan beställas och genomföras när som helst, alla tider på dygnet, 365 dagar om året, när det passar beställarens behov.

Hög kvalitet

Frågorna har testats i tusentals utvärderingar och håller hög statistisk kvalitet.

Kom igång med din utvärdering redan idag!

Logga in och beställ din utvärdering direkt. Har du inga loginuppgifter registrerar du dig enkelt genom att ange dina företagsuppgifter först.


REGISTRERA DIG LOGGA IN

Våra utvärderingar

Med våra färdiga beställ-själv-utvärderingar kartlägger du enkelt styrkor och eventuella förbättringsområden inom ditt projekt, ditt ledarskap eller dina nyanställda. Du beställer själv din utvärdering genom att registrera dig och sedan logga in.

Ledarskap 360

Följer upp närmaste chefs ledarskap och går att genomföra som en "vanlig" medarbetare-chef bedömning eller som en fullständig 360-graders ledarutvärdering.

Läs mer

Exit

Identifierar orsakerna till varför medarbetare väljer att sluta sin anställning.


Läs mer

Arbete i ledningsgrupp

Har ett betydligt mer ambitiöst syfte än Bas-varianten och följer upp många aspekter i ledningsgruppens arbete.

Läs mer

Introduktion

Utvärderar hur de nyanställda upplever att de blivit mottagna och säkerställer att introduktionsprogrammet fungerar som det ska.

Läs mer

Projektutvärdering

Ger en detaljerad nulägesanalys av tillståndet i ett projekt.

Läs mer

Projektledare

Utvärderar hur projektdeltagare upplever projektledarens förmåga att leda projektet.

Läs mer

Fler utvärderingar

Förutom våra beställ-själv-utvärderingar ovan kan vi också erbjuda ett antal färdigpaketerade utvärderingar men där det krävs mer än ett automatiskt beställningsförfarande. Det kan t ex vara en utvärdering för att kartlägga en avdelnings eller en hel organisations chefer och deras förutsättningar för att lyckas som chefer.

Förutsättningar för att lyckas som ledare

För att kunna lyckas som ledare måste rätt förutsättningar vara på plats såsom t ex tillräckliga resurser, bra administrativt stöd etc.

Inför medarbetarsamtalet

Ökar kvaliteten på medarbetarsamtalet genom att både chef och medarbetare kommer väl förberedda till samtalet.

Förutsättningar för att lyckas som projektledare

För att ett projekt ska nå framgång måste det finnas förutsättningar för projektledaren att kunna göra ett bra jobb.

Kontakta oss om du vill veta mer om våra övriga utvärderingar.

Våra kunder