Hur hanterar du tystnad, den sämsta formen av feedback?

  • Hem /
  • Läsvärt /
  • Hur hanterar du tystnad, den sämsta formen av feedback?

Vestras ledarutvärderingar, genomförda på mer än 50 000 chefer, visar att förmågan att ge feedback är chefens sämsta gren. Av alla de frågor vi ställt genom åren får feedbackfrågan det lägsta omdömet. Ungefär 50% av medarbetarna instämmer i påståendet att "min chef ger ofta bra synpunkter på hur jag lyckas med mina arbetsuppgifter".

Tystnad anses av många vara den sämsta formen av feedback eftersom man blir osäker på vad en annan människa, t ex chefen, egentligen tycker. Tystnad tolkas ofta negativt av medarbetaren, dvs ungefär som "chefen tycker nog att jag gör ett dåligt jobb", vilket förstås inte alltid stämmer.

Problemet med tystnad är att den skapar osäkerhet. Ju mer tystnad ju mer osäkerhet. Osäkerhet skapar olustkänslor och binder därmed onödig tankekraft och skapar energitapp. Här är några råd till den som undrar vad tystnaden står för:

Fråga den andra personen vad tystnaden betyder. De flesta människor är rädda för att fråga därför att de tror att de ska göra bort sig eller att det kommer att uppstå en pinsam situation. Erfarenheterna visar tvärtom att det "lönar sig" att ställa frågan. Svaren leder oftast till minskad osäkerhet, minskat energitapp, ett minskat antal meningslösa aktiviteter som var kopplade till den tidigare osäkerheten. Dessutom stiger medarbetaren i respekt hos chefen eftersom frågan visar att han inte är rädd för svaret.

Källa: Bregman Peter, How to handle Silence, the worst kind of feedback, Harvard Business Review, January-February, 2010.

Om Vestra

Vestra är specialister på utvärderingar inom organisation och ledarskap. Vi skapar rätt förutsättningar för er utveckling.

Kontakt

Grev Turegatan 26
114 38 Stockholm

+46 8 693 99 90