Introduktion av nya medarbetare, specialbevakning av de som jobbat 2-4 år?

I våra medarbetarundersökningar kan vi nästan alltid se ungefär följande mönster. Bilden visar att de som är mest nöjda med sin arbetssituation ofta är de som arbetat kort tid och de som arbetat längst tid. Det tycks alltså finnas en form av smekmånadseffekt hos de nyanställda som så småningom ebbar ut efter några års anställning.

I våra medarbetarundersökningar kan vi nästan alltid se ungefär följande mönster:

Bilden visar att de som är mest nöjda med sin arbetssituation ofta är de som arbetat kort tid och de som arbetat längst tid. Det tycks alltså finnas en form av smekmånadseffekt hos de nyanställda som så småningom ebbar ut efter några års anställning.

Det är rimligt att tro att en genomtänkt introduktion av nyanställda positivt påverkar hur de ser på sin arbetssituation. Idag är introduktionsprogram en självklarhet hos de flesta arbetsgivare. Ett ambitiöst introduktionsprogram brukar läggas upp få ungefär följande sätt:

  1. Förberedelser. Informera övriga medarbetare att en ny medarbetare anställts, fixa alla praktikaliteter såsom datorer, e-postadress, telefon, arbetsplats etc. Planera introduktionsprogrammet med medarbetarna. Utse eventuell mentor eller fadder.
  2. Första dagen. Genomgång av lokaler, arbetsuppgifter, praktiska frågor, träffar med medarbetare etc.
  3. Genomgång av introduktionsprogrammet. Regelbundna uppföljningar med chef, mentor, fadder.
  4. Uppföljning av introduktionen. Kan göras efter några veckor upp till en månad. Planeringssamtal med chefen efter ca tre månader.

Våra utvärderingar av Introduktion av nyanställda, som finns i Feedback On Demand, syftar till att säkerställa att organisationens introduktionsprogram fungerar bra.

Det finns mycket som talar för att det borde vara minst lika viktigt att göra en specialinsats för de medarbetare som arbetat 2-4 år eftersom detta nästan alltid är den grupp som är minst nöjda med sin arbetssituation. Dessa medarbetare är också överrepresenterade i den grupp som väljer att säga upp sig, vilket ju är helt logiskt. Det borde därför vara motiverat för alla organisationer att göra någon form av mer omfattande uppföljning av dem som arbetat ca 3 år för att inte riskera att man tappar värdefulla medarbetare, vilket ju kostar mycket pengar.