Följer upp hur nyanställda upplever sitt introduktionsprogram.

Syfte

Att säkerställa att introduktionsprogrammet fungerar som det ska.

Pris

3.500 kr exkl moms / utvärdering

De flesta organisationer lägger ned mycket resurser på att ta hand om sina nya medarbetare så att de snabbt kommer in i jobbet. En professionellt genomförd introduktion påverkar effektiviteten och medarbetarens engagemang. I introduktionsprogrammet får den nyanställde lära sig om företagets organisation, produkter och tjänster, samt förstås också sina nya arbetsuppgifter.

Beställ utvärderingen Introduktion av medarbetare.

Logga in och gör din beställning. Har du inget login redan behöver du registrera dig först.


REGISTRERA DIG LOGGA IN

Våra kunder