Att vara för jämställdhet är en bra början. Men det krävs mer än tankar och tal för att åstadkomma jämställdhet i praktiken. Det behövs fakta, kännedom om beteenden och upplevelser och kunskap eller stöd.

Vi har ett paket som ger dig en 2 dimensionell karta!

Ibland tror vi att saker ser ut på ett sätt, men när vi mäter visar det sig att verkligheten var en annan. Med nyckeltal kan du få tydliga indikationer på problemområden, nuläge och förändring men du får inte veta orsakerna bakom siffrorna. Genom att även undersöka hur dina medarbetare uppfattar verkligheten har du lagt ytterligare en pusselbit i ditt jämställdhetsarbete.

Med Jämställdhetsboxen får du en god start eller bra verktyg för ditt pågående jämställdhetsarbete. Du har goda möjligheter att utveckla din verksamhet och samtidigt ha underlag för att följa lagstiftning på jämställdhetsområdet.

What’s in the box?

Upplevd jämställdhet - Kollen

Med Kollen får ni:

 • Koll på hur medarbetarna upplever jämställdhet och föräldraskap i sin vardag.
 • En enkätundersökning som utgår från diskrimineringslagens krav på förebyggande arbete.
 • Ett konkret underlag att använda i dialogen med era medarbetare.
 • En tydlig kartläggning över vad som fungerar och vilka förbättringsområden som finns i ert jämställdhetsarbete.
 • Ett verktyg för att mäta nuläge och förändring av upplevelsen i ert jämställdhetsarbete.

Uppmätta arbetsvillkor – Jämställdhetsindex Jämix®

Med Jämställdhetsindex JÄMIX® får ni:

 • Faktiska data över hur jämställda arbetsvillkor det råder i er organisation, jämfört med er bransch och median Sverige.
 • 100% av medarbetarna ingår i underlaget.
 • Hjälp att bearbeta och presentera 21 nyckeltal inom jämställdhetsområdet.
 • Analys och underlag för att bedriva ett strategiskt jämställdhets- och lika arbetsvillkorsarbete.
 • Underlag för att bedriva ett målinriktat jämställdhetsarbete, bland annat i form av färdiga diagram och tabeller att ladda ner och presentera.

Upplevd jämställdhet och uppmätta arbetsvillkor

Resultaten presenteras i två separata rapporter - en för upplevelser och en för nyckeltal.

Upplevs arbetsplatsen som jämställd när det är ungefär lika många män som kvinnor anställda? Om alla upplever att det är jämställt trots att det är en fördelning av män och kvinnor på 90 - 10, hur tänker vi då? Är upplevelsen att alla har lika möjligheter till intern karriär oavsett kön men faktiska nyckeltal visar det motsatta, vad får det för konsekvenser?

Om du behöver stöd i ditt analys- och utvecklingsarbete finns vi såklart till hands även för det. Läs mer under Expertstöd & Bollplank.

Jämställdhetsboxen tar jämställdhetsarbete ett steg längre genom sin tvådimensionella karta!

Vilka är vi?

Nyckeltalsinstitutet AB

Nyckeltalsinstitutet kartlägger arbetsvillkor och arbetsmiljö hos företag och organisationer och stödjer dem i analys och jämförelse av deras strategiska HR-nyckeltal. Nyckeltalsinstitutet har etablerat den svenska standarden för att mäta och rapportera HR-nyckeltal.

 • Nyckeltalsportalen består av tre index med fokus på attraktiva arbetsvillkor (Attraktiv Arbetsgivarindex), jämställdhet (Jämix) och hälsa (Hälsoindex).
 • Databasen omfattar 750 000 medarbetares arbetsvillkor, fördelat på ca 330 organisationer.
 • Jämförelser görs på branschnivå tex industri, bygg, energi, IT, finans & försäkring, kommuner, regioner och statliga myndigheter samt median Sverige och egen förändring över tid.
 • Resultaten presenteras i en webbportal, lättillgängligt för de i organisationen som ska ha tillgång. Även möjligt att skapa och exportera rapporter.

Praktikum AB

Praktikum bidrar till kunskap och stöd för ökad jämlikhet. Här finns expertis och lång erfarenhet inom jämlikhetsutveckling och diskrimineringsfrågor inom offentlig, privat och ideell sektor.

 • Utbildning och workshops.
 • Utveckling av organisation, grupp och individ.
 • Granskning och analys.
 • Verktyg och metoder.
 • Juridisk rådgivning.
 • Moderator- och talaruppdrag.

Vestra Konsulter AB

Vestra är specialister på utvärderingar inom organisation och ledarskap. Läs mer om Vestra här.

Expertstöd & Bollplanket

När du har använt Jämställdhetsboxen har du två rapporter. För att använda informationen i ditt utvecklingsarbete behöver du en relevant analys av resultaten. För det krävs kompetens i jämställdhet. Om du inte har den inom din organisation kan du få expertstöd här.

Praktikum kan erbjuda dig ett bollplank där du får tillgång till expertstöd i det praktiska arbetet.

Du väljer själv vad du vill använda bollplanket till. Till exempel stöd med analysen av resultaten, coachning i jämställdhet i din egen roll, stöd med implementering av resultaten.

Resultatseminarium - ledningsgrupp och/eller medarbetare

Vill du ha en helhetsbild av resultaten? Vi ordnar ett seminarium med alla aspekter - kontakta oss på någon av nedanstående länkar så skräddarsyr vi efter dina önskemål.

Vill du att ledningsgruppen får en presentation av resultaten i rapporterna och få möjlighet att ställa frågor? Eller vill du att alla medarbetare har möjlighet att vara med på presentationen? Då erbjuder vi dig ett resultatseminarium som vi lägger upp i samråd med dig som beställare.

För frågor och bokning kontakta http://praktikum.se/kontakt/

Vill du ha fokus på endast upplevd jämställdhet eller endast uppmätta arbetsvillkor inom jämställdhet?

Upplevd jämställdhet - Kollen

Kontakta http://praktikum.se/kontakt/

Uppmätt jämställdhet - Jämix

Kontakta info@nyckeltal.se

Våra kunder