Jämställdhetsboxen

Upplevd och uppmätt jämställdhet.

Att vara för jämställdhet är en bra början. Men det krävs mer än tankar och tal för att åstadkomma jämställdhet i praktiken. Det behövs fakta, kännedom om beteenden och upplevelser och kunskap eller stöd.

Jämställdhetsboxen - Upplevd och uppmätt jämställdhet.

Ibland tror vi att saker ser ut på ett sätt, men när vi mäter visar det sig att verkligheten var en annan. Med nyckeltal kan du få tydliga indikationer på problemområden, nuläge och förändring men du får inte veta orsakerna bakom siffrorna. Genom att även undersöka hur dina medarbetare uppfattar verkligheten har du lagt ytterligare en pusselbit i ditt jämställdhetsarbete.

Upplevs arbetsplatsen som jämställd när det är ungefär lika många män som kvinnor anställda? Om alla upplever att det är jämställt trots att det är en fördelning av män och kvinnor på 90 – 10, hur tänker vi då? Är upplevelsen att alla har lika möjligheter till intern karriär oavsett kön men faktiska nyckeltal visar det motsatta, vad får det för konsekvenser?

Med Jämställdhetsboxen får du en god start eller bra verktyg för ditt pågående jämställdhetsarbete. Du har goda möjligheter att utveckla din verksamhet och samtidigt ha underlag för att följa lagstiftning på jämställdhetsområdet.

Jämställdhetsboxen är ett resultat av ett utvecklande samarbete mellan Vestra Konsulter AB, Praktikum AB och Nyckeltalsinstitutet.

Med Kollen får ni:

  • Koll på hur medarbetarna upplever jämställdhet och föräldraskap i sin vardag.
  • En enkätundersökning som utgår från diskrimineringslagens krav på förebyggande arbete.
  • Ett konkret underlag att använda i dialogen med era medarbetare.
  • En tydlig kartläggning över vad som fungerar och vilka förbättringsområden som finns i ert jämställdhetsarbete.
  • Ett verktyg för att mäta nuläge och förändring av upplevelsen i ert jämställdhetsarbete.

Med Jämställdhetsindex JÄMIX® får ni:

  • Faktiska data över hur jämställda arbetsvillkor det råder i er organisation, jämfört med er bransch och median Sverige.
  • 100% av medarbetarna ingår i underlaget.
  • Hjälp att bearbeta och presentera 21 nyckeltal inom jämställdhetsområdet.
  • Analys och underlag för att bedriva ett strategiskt jämställdhets- och lika arbetsvillkorsarbete.
  • Underlag för att bedriva ett målinriktat jämställdhetsarbete, bland annat i form av färdiga diagram och tabeller att ladda ner och presentera..

Underlag för att bedriva ett målinriktat jämställdhetsarbete, bland annat i form av färdiga diagram och tabeller att ladda ner och presentera.

Expertstöd & Bollplank

Praktikum erbjuder dig ett bollplank där du får tillgång till expertstöd i det praktiska arbetet efter att kartläggningarnas resultat levererats från Jämställdhetsboxen. Du väljer själv vad du vill använda bollplanket till. Till exempel stöd med analysen av resultaten, coachning i jämställdhet i din egen roll, stöd med implementering av resultaten.

Resultatseminarium

Vill du ha en helhetsbild av resultaten? Vi ordnar ett seminarium med alla aspekter – kontakta oss så skräddarsyr vi efter dina önskemål.

Vill du att ledningsgruppen får en presentation av resultaten i rapporterna och få möjlighet att ställa frågor? Eller vill du att alla medarbetare har möjlighet att vara med på presentationen? Då erbjuder vi dig ett resultatseminarium som vi lägger upp i samråd med dig som beställare.

Image Description

Veta mer?

Jämställdhetsboxen tar jämställdhetsarbete ett steg längre genom sin tvådimensionella karta!

Kontakta oss