Har ni behov av utvärderingshjälp?

För att kunna vidta rätt åtgärder i en viss fråga förutsätts att den bild beslutsfattaren har av verkligheten är korrekt. Att fånga verkligheten kräver alltid tillförlitliga utvärderingsmetoder. På Vestra finns djup kunskap om, och lång erfarenhet av, hur utvärdering och kartläggning av interna förhållanden i organisationer kan genomföras på ett professionellt sätt. Detta gäller oavsett om det är en medarbetarundersökning eller en annan typ av utvärdering.

Behöver du hjälp med din utvärdering?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig och din organisation med er utvärdering.

Här är några exempel på konsulttjänster och utvärderingar som Vestra genomfört under de senaste åren:

 • Företagskulturanalys i en stor industrikoncern inför en fusion.
 • Utbildningsinsatser och workshops.
 • Portal med branschanpassad medarbetar- och kundundersökning till arbetsgivarorganisation.
 • Utvärdering av varför onormalt många slutat i en organisation.
 • Utvärdering av utbildningsprogram för chefer i industriföretag.
 • Utvärdering av traineeprogram i en bank.
 • Utvärdering av effektiviteten i ett stort anläggningsprojekt.
 • Utvärdering av effektiviteten i ett stort byggprojekt.
 • Utvärdering av tillfredsställelsen med arbetsmiljön i organisation som bytt från traditionellt kontor till öppet kontorslandskap.
 • Utvärdering av orsaker till dålig jämställdhet bland produktionspersonal i livsmedelsindustri.
 • Medlemsundersökningar.

Våra kunder