Ledarskap 360

Närmaste chefs ledarskap är den enskilt viktigaste faktorn för att förklara varför en viss enhet fungerar bra eller dåligt.

Ledarskap 360 är en 360-graders ledarskapsutvärdering för att utvärdera, analyser och utveckla ledarskapet inom en organisation.

Ledarskap 360 - En 360-graders ledarskapsutvärdering för att utvärdera, analyser och utveckla ledarskapet inom en organisation.

En 360-graders ledarskapsutvärdering innebär ett sätt att få strukturerad feedback från överordnad chef, kollegor och underställda medarbetare, samtidigt som man som chef gör en bedömning av sitt eget ledarskap.

Ledardimensionerna

I Ledarskap 360 mäter vi de tre ledardimensionerna Medarbetarinriktning, Resultatinriktning och Utvecklingsinriktning. Enkäten består av 30 väl beprövade frågor inom de tre ledardimensionerna och följer bland annat upp följande ämnen:

Medarbetarinriktning

Lyssnar

Skapar delaktighet

Löser konflikter

Ger stöd

Ger feedback

Resultatinriktning

  Kundinriktad

  Tar tag i problem

  Följer upp mål

  Organiserar och planerar

Utvecklingsinriktning

  Utvecklar och förändrar

  Stödjer medarbetarnas kompetensutveckling

  Inspirerar till nytänkande

  Agerar långsiktigt

Vilka ledardimensioner är viktigast?

För att följa upp ledarskapet på ett professionellt sätt måste man veta vilka ledaregenskaper som är viktigast, dvs vilka ledarbeteenden som i slutändan starkast påverkar organisationens framgång. Det finns en uppsjö av teorier och forskningsresultat som alla gör anspråk på att ha identifierat de mest grundläggande ledaregenskaperna. Gemensamt för många ledarteorier är att man identifierat två distinkta ledardimensioner som mer eller mindre alltid finns närvarande oavsett typ av bransch, organisation och kultur.

För en mer detaljerad genomgång, läs gärna vår artikel Vilka ledarbeteenden är viktigast?

Relationsinriktning och Resultatinrikting

Relationsinriktning berör förmågan att hantera sina medarbetare, dvs förmågan att lyssna, vara empatisk, ge stöd etc. Resultatinriktning är mer inriktad på att leva upp till organisationens mål, t ex förmågan att organisera och planera, vara effektiv etc.

Utvecklingsinriktning

I Ledarskap 360 mäts dessutom en tredje ledardimension som handlar om utveckling och förnyelse och benämns Utvecklingsinriktning.

Skälet till att även den här ledardimensionen finns är att många organisationer har ett starkt önskemål om att deras ledare inte bara ska vara duktiga på att skapa resultat och hantera sin personal, utan ska också vara förändringsbenägna, kreativa och uppmuntra nytänkande för att inte stagnera.

Frågornas statistiska underbyggnad

Frågeformuläret som används i Ledarskap 360 bygger på erfarenheter från ledarskapsutvärderingar som genomförts i 100-tals organisationer. Genom åren har frågor som fungerat bra behållits medan frågor som inte hållit måttet sållats bort.

För en mer detaljerad redovisning av teorin bakom formuläret och dess statistiska egenskaper, se vår artikel Vilka ledarbeteenden är viktigast?

Anpassningar

Vi skräddarsyr och anpassar självklart gärna frågor, ämnen och områden i Ledarskap 360 utifrån organisationens egna ledarprinciper och ledarvärderingar.

Image Description

Behöver ni hjälp med att utvärdera ledarskapet?

Behöver ni hjälp med att utvärdera ert ledarskap, eller arbetar du med ledarskapsutveckling och behöver ett verktyg som ger förutsättningar för förändring. Kontakta oss för att höra mer om hur vi kan hjälpa dig och din organisation.

Kontakta oss