Ledarskap 360

360-graders analys som följer upp närmaste chefs ledarskap

Ledarskap 360 är en 360-graders analys som i första hand används för att följa upp närmaste chefs ledarskap. 360 analysen utvärderar två grundläggande huvuddimensioner i ledarskapet: Medarbetarinriktning och Resultatinriktning/Utvecklingsinriktning. Metodiken kallas för Q4-modellen efter den ideala ledarprofilen Q4, som är en ledare som ligger högt i bägge dessa dimensioner. Detta verktyg bygger på erfarenheter från mer än 30000 genomförda ledarutvärderingar.Basen i Ledarskap 360 är de underställda medarbetarnas bild av sin chef. Men verktyget är flexibelt när det gäller deltagare. Det avgör beställaren själv: medarbetare, kollegor, överordnad chef och/eller egen utvärdering. Ledarskap 360 kan alltså genomföras enbart baserad på medarbetarnas svar, eller som en fullständig 360-graders utvärdering.

Följer upp närmaste chefs ledarskap och går att genomföra som en "vanlig" medarbetare-chef bedömning eller som en fullständig 360-graders ledarutvärdering.

Syfte

Ett verktyg för chefsutveckling

Pris

3.500 kr exkl moms / utvärdering

Vill du veta mer om Feedback On Demand, kontakta oss.

Om Vestra

Vestra är specialister på utvärderingar inom organisation och ledarskap. Vi skapar rätt förutsättningar för er utveckling.

Kontakt

Vestra Konsulter AB
c/o iOFFICE
Kungsgatan 60
111 22 Stockholm