Följer upp närmaste chefs ledarskap och går att genomföra som en "vanlig" medarbetare-chef bedömning eller som en fullständig 360-graders ledarutvärdering.

Syfte

Ett verktyg för chefsutveckling

Pris

3.500 kr exkl moms / utvärdering

Ledarskap 360 används i första hand för att följa upp närmaste chefs ledarskap. Här utvärderas två grundläggande huvuddimensioner i ledarskapet: Medarbetarinriktning och Resultatinriktning/Utvecklingsinriktning. Metodiken kallas för Q4-modellen efter den ideala ledarprofilen Q4, som är en ledare som ligger högt i bägge dessa dimensioner. Detta verktyg bygger på erfarenheter från mer än 30000 genomförda ledarutvärderingar.Basen i Ledarskap 360 är de underställda medarbetarnas bild av sin chef. Men verktyget är flexibelt när det gäller deltagare. Det avgör beställaren själv: medarbetare, kollegor, överordnad chef och/eller egen utvärdering. Ledarskap 360 kan alltså genomföras enbart baserad på medarbetarnas svar, eller som en fullständig 360-graders utvärdering.

Beställ utvärderingen Ledarskap 360.

Logga in och gör din beställning. Har du inget login redan behöver du registrera dig först.


REGISTRERA DIG LOGGA IN

Våra kunder