Vi på Vestra

Vestra startades år 2002. Vi hjälper våra uppdragsgivare att få bättre koll på hur deras verksamhet fungerar. Våra utvärderingar används för att styra, utveckla och förändra din verksamhet i önskad riktning.

Vårt fokus är i första hand organisationers inre liv såsom företagskultur, ledarskap, arbetsmiljö och HR-frågor. I våra uppdrag kombinerar vi kompetens från fem huvudområden: research, organisation/ledarskap, inlärningspsykologi, förändringsarbete och IT.

Ulrika Rönn | Vestra
Ulrika Rönn

Fil mag Samhällsvetare, Uppsala universitet

25 års konsulterfarenhet från Askus och Vestra.

Ulrikas främsta specialitet är utvärderingar av organisation och ledarskap, framförallt medarbetarundersökningar, ledarutvärderingar, företagskulturanalyser m.m.

Mikael Lassen | Vestra
Mikael Lassen

Fil kand i Data- och systemvetenskap, Luleå Tekniska Universitet

20 års erfarenhet av IT-utveckling med fokus på olika typer av undersökningar.

Mikaels kompetens finns inom teknisk projektledning samt utveckling och underhåll av Vestras system för undersökningar.

Pierre Schou | Vestra
Pierre Schou

Psykologexamen Stockholms universitet. Civilekonom och ekonomie doktor, Handelshögskolan i Stockholm

Lång konsulterfarenhet från Sinova, Siar-Bossard (Cap Gemini), TEMO, Askus och Vestra. Psykolog i olika befattningar i kommuner och landsting. Lärare och forskare Psykologiska institutionen Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm.

Pierres kompetens finns inom utvärderingar av organisation och ledarskap, framförallt medarbetarundersökningar, ledarutvärderingar, företagskulturanalyser, styrelseutvärderingar m.m.

Samarbetspartners