Om Vestra

Vi skapar förutsättningar för att lyckas

  • Hem /
  • Om Vestra

Vestra startades år 2002. Vi hjälper våra uppdragsgivare att få bättre koll på hur deras verksamhet fungerar. Våra utvärderingar används för organisationsstyrning, utveckling och förändring. Vårt fokus är i första hand organisationers inre liv såsom företagskultur, ledarskap, arbetsmiljö och HR-frågor. I våra uppdrag kombinerar vi kompetens från fem huvudområden: research, organisation/ledarskap, inlärningspsykologi, förändringsarbete och IT.

Våra erfarenheter visar att det finns få styr- och förändringsverktyg som är så kraftfulla som regelbunden professionellt genomförd utvärdering eller feedback, som ständigt blottlägger organisationens styrkor och problem. Framför allt om det paras med ett engagerat förändrings- och utvecklingsarbete.

Ulrika Rönn, Vestra

Ulrika Rönn

Fil mag Samhällsvetare, Uppsala universitet

Många års konsulterfarenhet från Askus och Vestra.

Projektledare för medarbetarundersökningar och andra typer av utvärderingar.


Mikael Karlsson, Vestra

Mikael Karlsson

Fil kand i Data- och systemvetenskap, Luleå Tekniska Universitet

Många års erfarenhet som produktionsledare och it-utvecklare av olika typer av undersökningar.

IT-utveckling samt produktionsledare av medarbetarundersökningar och andra typer av utvärderingar.


Ulrika Melander, Vestra

Ulrika Melander

Fil kand i Beteende- och samhällsvetenskapliga ämnen, Stockholms universitet

Många års konsulterfarenhet från Askus och Vestra.

Projektledare för medarbetarundersökningar och andra typer av utvärderingar.


Pierre Schou, Vestra

Pierre Schou

Psykologexamen Stockholms universitet. Civilekonom och ekonomie doktor, Handelshögskolan i Stockholm

Psykolog i olika befattningar i kommuner och landsting. Lärare och forskare Psykologiska institutionen Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Projektledare Grafiska Företagen (Svenskt Näringsliv). Lång konsulterfarenhet från Sinova, Siar-Bossard (Cap Gemini), TEMO, Askus och Vestra.

Utvärderingar av organisation och ledarskap, framförallt medarbetarundersökningar, ledarutvärderingar, företagskulturanalyser, styrelseutvärderingar m.m.


Samarbetspartners

Provins fem AB

Provins fem AB är strategisk partner för chefer och ledningsgrupper som vill ta vara på sin och organisationens potential samt öka förmågan att möta möjligheter och krav i omvärlden.

PBM Sweden AB

PBM är ett konsultföretag som arbetar med att långsiktigt förändra, förebygga och utveckla. Fokus ligger på handlingar och beteenden, hos individen, i grupper och inom organisationer.

Karera

Karera är ett konsultföretag som arbetar för att en karriär ska bidra till utveckling och effektivitet gällande individen, gruppen eller organisationen. Den värderingen ligger till grund för våra tjänster. Karera har gedigen kunskap och erfarenhet av att arbeta med individer och organisationer som vill skapa förändring och utveckling.

Praktikum

Praktikum ger stöd och råd för jämlikhetsutveckling. På vilket sätt styrs av behoven hos dig och din organisation. Det kan vara utvecklingsstöd för ledningsgrupper eller medarbetargrupper, att vara bollplank till enskilda roller eller grupper, utföra jämlikhetsanalyser, ge verktyg för jämlikhet, stöd vid strategi- och metodutveckling, utbildning samt rådgivning inom diskrimineringsjuridik.

Om Vestra

Vestra är specialister på utvärderingar inom organisation och ledarskap. Vi skapar rätt förutsättningar för er utveckling.

Kontakt

Vestra Konsulter AB
c/o iOFFICE
Kungsgatan 60
111 22 Stockholm