Ger en detaljerad nulägesanalys av tillståndet i ett projekt.

Syfte

Identifierar styrkor och problem som sedan kan elimineras. Passar framför allt för större och komplexa projekt.

Pris

3.500 kr exkl moms / utvärdering

Följer upp många aspekter i projektet och genomförs lämpligen efter det att projektet varit i gång några månader. Passar för större och komplexa projekt.

Beställ utvärderingen Projektutvärdering.

Logga in och gör din beställning. Har du inget login redan behöver du registrera dig först.


REGISTRERA DIG LOGGA IN

Våra kunder