Projektutvärdering

Ger en detaljerad nulägesanalys av tillståndet i ett projekt

Ger en detaljerad nulägesanalys av tillståndet i ett projekt. Följer upp många aspekter i projektet och genomförs lämpligen efter det att projektet varit i gång några månader. Passar för större och komplexa projekt.

Syfte

Identifierar styrkor och problem som sedan kan elimineras. Passar framför allt för större och komplexa projekt.

Pris

3.500 kr exkl moms / utvärdering

Vill du veta mer om Feedback On Demand, kontakta oss.

Om Vestra

Vestra är specialister på utvärderingar inom organisation och ledarskap. Vi skapar rätt förutsättningar för er utveckling.

Kontakt

Vestra Konsulter AB
c/o iOFFICE
Kungsgatan 60
111 22 Stockholm