Vilken är den viktigaste motivationsfaktorn?

  • Hem /
  • Läsvärt /
  • Vilken är den viktigaste motivationsfaktorn?

En av de vanligaste frågor chefer ställer sig är vilken som är den viktigaste faktorn för påverkan på medarbetarnas motivation. De vanligaste alternativen som brukar framföras är t ex: uppmuntran från chef, erkänsla, lön och förmåner, samarbete med arbetskamrater , tydliga mål, intressanta arbetsuppgifter.

De amerikanska forskarna Teresa Amabile och Steven Kramer menar att det är ingen av dessa utan de fann, i en studie av kunskapsarbetare, att det istället är framsteg i arbetet (engelska progress) som starkast påverkar motivationen. I sin forskning kunde de se att när kunskapsarbetarna var som mest upprymda var det dagar då de kunde se tydliga framsteg i arbetet. Om vänt visar studien att när de mådde som sämst var det när arbetet strulade eller inte kunde se att arbetet fortskred som de önskade.

Forskarnas slutsats är att detta är mycket goda nyheter eftersom det betyder att de flesta av de faktorer som påverkar framsteg i arbetet också går att kontrollera av organisationen och cheferna. De har åtminstone i teorin goda möjligheter att underlätta framsteg genom tydliga mål, tillsätta nödvändiga resurser, ge uppmuntran, försöka utveckla en samarbetskultur etc.

Studien visar också att chefens uppmuntran är en viktig motivationsfaktor men bara under förutsättning att medarbetaren själv kan se att han/hon gör framsteg. Problemet med uppmuntran från chefen är att den inte kan framföras hur ofta som helst, eftersom man då riskerar att skapa en onaturlig "uppmuntransinflation". Däremot, att den enskilde medarbetaren kan se framsteg i sitt eget arbete uppfattas som en helt naturlig uppmuntran.

Källa: Teresa Amabile & Steven Kramer. What really motivates people. Harvard Business Review, January-February, 2010.

Om Vestra

Vestra är specialister på utvärderingar inom organisation och ledarskap. Vi skapar rätt förutsättningar för er utveckling.

Kontakt

Grev Turegatan 26
114 38 Stockholm

+46 8 693 99 90