Specialister på utvärderingar inom organisation och ledarskap.

Med lång erfarenhet, hög serviceanda och en kombination av kompetens från research, organisation/ledarskap, inlärningspsykologi, förändringsarbete och IT skapar vi rätt förutsättningar för din organisations och dina medarbetares utveckling.

Vestra - Specialister på utväderingar inom organisation och ledarskap.