Vestra är specialister på utvärderingar inom organisation och ledarskap.

Med lång erfarenhet, hög serviceanda och en kombination av kompetens från research, organisation/ledarskap, inlärningspsykologi, förändringsarbete och IT skapar vi rätt förutsättningar för din organisations och dina medarbetares utveckling.

Våra utvärderingar används för att styra, utveckla och förändra din verksamhet i önskad riktning.

Medarbetarundersökning

Vestras medarbetarundersökning följer upp många områden inom en organisation och vi betraktar den som ett verktyg för organisationsstyrning samt chefs- och verksamhetsutveckling.

Läs mer

Feedback On Demand

Feedback On Demand är ett enkelt och effektivt sätt att genomföra pulsmätningar och enstaka utvärderingar. Fokusera på resultat och utvecklingen istället för administrativt genomförande.

LÄS MER

Konsulttjänster

Att utvärdera på rätt sätt kräver kunskap och erfarenhet för att verkligen mäta det man vill mäta. Vi hjälper dig hitta optimal datainsamlingsmetod, utforma frågor och svarsskalor, och nå en hög svarsprocent.

LÄS MER

Vi på Vestra

Vi på Vestra har lång erfarenhet av medarbetarundersökningar och andra typer av utvärderingar relaterade till organisation och ledarskap. Vi kombinerar kompetens från research, organisation/ledarskap, inlärningspsykologi, förändringsarbete och IT i våra projekt.

Vestra kunder | Comfort
Vestra kunder | Kontek
Vestra kunder | Visita
Vestra kunder | Folksam
Vestra kunder | Ackordcentralen
Vestra kunder | Installatörsföretagen
Vestra kunder | Stenungsunds kommun
Vestra kunder | Ratio
Vestra kunder | Scania
Vestra kunder | Svenskt Näringsliv
Vestra kunder | Tuve Bygg
Vestra kunder | Transportföretagen
Vestra kunder | Teknikföretagen
Vestra kunder | Tjörns kommun
Vestra kunder | Örebro universitet
Vestra kunder | Strömstads kommun
Vestra kunder | 21 grams
Vestra kunder | Carnegie

Behöver du hjälp med din utvärdering, kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa till

Om Vestra

Vestra är specialister på utvärderingar inom organisation och ledarskap. Vi skapar rätt förutsättningar för er utveckling.

Kontakt

Vestra Konsulter AB
c/o iOFFICE
Kungsgatan 60
111 22 Stockholm